Quy hoạch đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị

Thiết kế chi tiết quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp và các khu kinh tế đặc thù

 • CHÍNH SÁCH CHUNG URAVIN

  23-09-2015 // 2,395 lượt xem

  BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHUNG CÔNG TY URAVIN

  Chi tiết →

 • Quy hoạch đô thị là gì

  17-06-2014 // 1,258 lượt xem

  Quy hoạch đô thị có phạm vi tác động rất mạnh như đô thị, thành phố, trị trấn, thị tứ .v.v. thuật ngữ Urban planning được định nghĩa rất nghiều cách được phát triển từ cuối thế kỷ thứ 19

  Chi tiết →