Thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng chi tiết

Quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu trung tâm và khu sản xuất đặc thù

 • QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

  QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

  Quy hoạch đô thị có phạm vi tác động rất mạnh như đô thị, thành phố, trị trấn, thị tứ .v.v. thuật ngữ Urban planning được định nghĩa rất nghiều cách được phát triển từ cuối thế kỷ thứ 19 với nỗ lực cải cách sự suy giảm mội trường của sự rôi loạn mà các đô thị công nghiệp mang lại.

  2 Tin tức 3,592 lượt xem

 • QUY HOẠCH CHI TIẾT

  QUY HOẠCH CHI TIẾT

  Chuyên lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư đô thị mới theo hướng sinh thái, bền vững; Lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu nông nghiệp kỹ thuật cao và các khu kinh tế đặc thù.

  0 Tin tức 0 lượt xem

 • QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC

  QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC

  Phương pháp mới này làm tăng khả năng cạnh tranh của các đô thị và giúp cho các nguồn tài nguyên hạn hẹp được sử dụng hợp lý hơn. Quy hoạch chiến lược được phát triển thành “quy hoạch cấu trúc chiến lược”, đặt trọng tâm vào các cấu trúc không gian trong phát triển đô thị

  0 Tin tức 0 lượt xem

 • QUY HOẠCH KINH TẾ

  QUY HOẠCH KINH TẾ

  Hầu hết các nền kinh tế hiện đại là nền kinh tế hỗn hợp kết hợp mức độ khác nhau của thị trường và lập kế hoạch. Một sự khác biệt có thể được thực hiện giữa lập kế hoạch vật lý (như trong chủ nghĩa xã hội tinh khiết) và kế hoạch tài chính (như thực hiện bởi chính phủ và các công ty tư nhân trong chủ nghĩa tư bản). Lập kế hoạch vật lý liên quan đến việc lập kế hoạch kinh tế và phối hợp thực hiện trong các điều khoản của các đơn vị vật lý tách biệt; trong khi lập kế hoạch tài chính liên quan đến kế hoạch xây dựng trong điều khoản của các đơn vị tài chính.

  0 Tin tức 0 lượt xem

 • QUY HOẠCH BỀN VỮNG

  QUY HOẠCH BỀN VỮNG

  Quy hoạch đô thị được quan tâm trong việc đạt được phát triển bền vững, thành phố sử dụng bền vững các nguyên tắc thiết kế khác nhau và kỹ thuật khi thiết kế các thành phố và cơ sở hạ tầng của họ. Chúng bao gồm lý thuyết thông minh tăng trưởng, phát triển quá cảnh theo định hướng, cơ sở hạ tầng đô thị bền vững

  0 Tin tức 0 lượt xem

 • QUY HOẠCH TOÀN DIỆN

  QUY HOẠCH TOÀN DIỆN

  Quy hoạch toàn diện là mong muốn của cộng đồng về những gì muốn thấy trong tương lai trong vòng hai ba mươi năm sau, lối quy hoạch này đề cập đến những đặc điểm, tìm lực của thành phố và các dự án cụ thể như: dân cư, lao động, nhà ở, trường học, công viên.v.v.các tiện ích khác, vị trí và các phát triển của chúng cho thế hệ tương lai.

  0 Tin tức 0 lượt xem