phát triển bền vững

phát triển bền vững

  • Mục tiêu phát triển bền vững

    24-06-2014 // 1,086 lượt xem

    Triết lý sâu xa của phát triển là bền vững, ngay từ trong một doanh nghiệp, một thành phố, vùng nông thôn và mnag tính toàn cầu Phát triển bền vững là một nguyên tắc tổ chức cho đời sống con người trên một hành tinh hữu hạn. Nó thừa nhận một nhà nước mong muốn trong tương lai cho xã hội loài người

    Chi tiết →