Với đội ngũ chủ chốt là các chuyên gia từng làm việc cho các công ty uy tín trong nước và các tập đoàn tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, từng tham gia thiết kế và chủ trì nhiều đồ án đa dạng về thể loại, quy mô và tính chất. Uravin cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế từ quy hoạch chiến lược đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới, nghiên cứu chuyển giao nông nghiệp kỹ thuật cao. Các hoạt động khảo sát đo đạt bản đồ .v.v.
Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đảm bảo tính kế thừa, kết nối từ tổng thể quy hoạch, làm cho ý tưởng được phát huy tối đa, thỏa mãn nhu cầu khách hàng đồng thời kiến tạo một tầm nhìn dài hạn cho tương lai.