Liên hệ

Công ty TNHH MTV Thiết kế quy hoạch xây dựng Việt

Địa chỉ liên hệ: Indochina Building, 04 Nguyen Dinh Chieu, District 1, HCM city; Email: Contact@uravin.com

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Thiết kế quy hoạch xây dựng Việt

Tên người đại diện: Nguyễn Thành Hiệp

Địa chỉ liên hệ: Phòng 1201, khu A, tòa nhà  Indochina, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM

Email01: Contact@uravin.com; Email01: nhaluoi.net@gmail.com

Điện thoại:0918117067

Captcha

Xem Uravin ở bản đồ lớn hơn