Tầm nhìn

Xây dựng tầm nhìn phát triển

Nghiên cứu ứng dụng, xây dựng tầm nhìn xanh và phát triển bền vững

 • MỤC TIÊU

  MỤC TIÊU

  Triết lý cốt lõi trong thiết kế của chúng tôi xem nhu cầu và mong muốn của khách hàng làm trung tâm, gắn kết với chiến lược phát triển bền vững và những giải pháp thiết kế sáng tạo các giá trị mới cho cộng đồng và khách hàng.

  2,191 lượt xem

 • CON NGƯỜI

  CON NGƯỜI

  Với đội ngũ chủ chốt là các chuyên gia từng làm việc cho các công ty uy tín trong nước và các tập đoàn tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, từng tham gia thiết kế và chủ trì nhiều đồ án đa dạng về thể loại, quy mô và tính chất.

  2,036 lượt xem

 • NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

  Và thật thú vị, có những khám phá khoa học một cách tình cờ, bởi nhận nhận được kết quả tình cờ do nhà khoa học vô tình đặt câu hỏi ngoài lề. Một ngày nào đó bạn sẽ thực hiện được những khám phá lịch sử.

  0 Tin tức 0 lượt xem

 • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  Phát triển bền vững là "sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai..

  0 Tin tức 0 lượt xem

 • TẦM NHÌN XANH

  TẦM NHÌN XANH

  Kinh tế xanh (tiếng Anh: Green Economy) là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên

  0 Tin tức 0 lượt xem