Được thành lập vào năm 2009, công ty TNHH MTV thiết kế quy hoạch xây dựng Việt cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế, phát triển các dự án bền vững chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn coi trọng tính hoàn hảo và chuyên môn hóa trong từng giai đoạn, từng bộ phận thiết kế. Với việc áp dụng các quy trình hệ thống từ quản lý chuyên nghiệp và quy trình tiếp cận khách hàng, quy trình thực hiện sản phẩm  thiết kế đa dạng,  chúng tôi luôn đảm bảo tính sáng tạo và hiệu quả trong từng bước thực hiện sản phẩm. Triết lý cốt lõi trong thiết kế của chúng tôi xem nhu cầu và mong muốn của khách hàng làm trung tâm, gắn kết với chiến lược phát triển bền vững và những giải pháp thiết kế sáng tạo các giá trị mới cho cộng đồng và khách hàng.

Chúng tôi duy trì một môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó và luôn tạo cơ hội cho việc giao tiếp, thảo luận. Nơi mà mọi ý tưởng của khách hàng, đối tác, đống nghiệp luôn được lắng nghe, ghi nhận và phát triển.

Chúng tôi thiết lập một “ tầm nhìn” dài hạn cho định hướng phát triển của công ty,  một “ Cỗ máy ý tưởng”, nơi sản sinh và phát triển những ý tưởng độc đáo và hiệu quả, và luôn luôn dẫn đầu trong dịch vụ cung cấp các ý tưởng thiết kế sáng tạo bậc nhất tại Việt Nam. Qua đó, thay đổi tầm vóc tư duy và khẳng định vai trò nhất định với thế giới.

Sứ mệnh trong mọi hoạt động thiết kế, xây dựng và quy hoạch tại Việt Nam của chúng tôi chính là sự phát triển bền vững và hướng tới một môi trường sống phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúng tôi hiểu rõ các giá trị vô giá trong truyền thống dân tộc Việt Nam, kết hợp với các kỹ thuật và phương pháp tư duy hiện đại, xây dựng khái niệm và hệ thống tiêu chí cũng như định hướng phát triển phù hợp với Việt Nam.