Lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư nông nghiệp

Thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư nông nghiệp kỹ thuật cao

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. Thực chất, Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.

  2 Tin tức 4,286 lượt xem

 • DỰ ÁN KINH DOANH

  DỰ ÁN KINH DOANH

  Việc viết một kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình thực hiện mục tiêu có tính thực tế của doanh nghiệp. Người ta có thể sử dụng nó để đánh giá ý tưởng, có thể dùng nó để vay vốn tại ngân hàng, tìm kiếm cơ hội từ các nhà đầu tư.

  1 Tin tức 2,764 lượt xem

 • DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

  DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

  1 Tin tức 1,023 lượt xem