Quy hoạch đô thị là gì

Quy hoạch đô thị có phạm vi tác động rất mạnh như đô thị, thành phố, trị trấn, thị tứ .v.v. thuật ngữ Urban planning được định nghĩa rất nghiều cách được phát triển từ cuối thế kỷ thứ 19

Ngày đăng: 17-06-2014

1,257 lượt xem

Quy hoạch đô thị là gì

Quy hoạch đô thị  có phạm vi tác động rất mạnh như đô thị, thành phố, trị trấn, thị tứ .v.v. thuật ngữ Urban planning được định nghĩa rất nghiều cách được phát triển từ cuối thế kỷ thứ 19 với nỗ lực cải cách sự suy giảm mội trường của sự rôi loạn mà các đô thị công nghiệp mang lại. Chúng ta có thể khái quát lại như sau:
Quy hoạch đô thị là một kế hoạch_ plannning:
1. Trước khi vẽ phải có một kế hoạch: Điều này khác với họa sĩ với sự ngẩu hứng cao độ chỉ thỏa mãn nhu cầu thị giác tức thời.
2. Lựa chọn một kế hoạch hoàn hảo: Một kế hoạch hoàn hảo có nghĩa bao hàm cả chiến lược; cái một số người gọi là quy hoạch chiến lược. Trong quy hoạch đô thị, quy hoạch chiến lược không thể thiếu.
3. Là một khoa học đa ngành: Ảnh hưởng đa lĩnh vực tạm thời  được đại diện chính bao gồm xã hội, kinh tế, môi trường; khi đi sâu vào môi trường thì quy hoạch tiếp tục tác động sâu vào những "thư mục con của môi trường" và cũng tương tự như vậy đối với kinh tế, xã hội.
4. Là một bài toán nhịp nhàng , đồng bộ:là sản phẩm phục vụ cho người dân và chính quyền nên quy hoạch đô thị  là sự phối hợp  cao độ sự nhịp nhàng, đồng bộ giữa người dân và chính quyền.
5. Là khoa học với sự dự báo cao: Sự sự báo càng chính xác thì phát triển đô thị càng thực tế.
Quy hoạch đô thị là nghệ thuật tổ chức không gian:
1. Sau Planning, tổ chức những vấn đề vật thể; mốt số định nghĩa hơi kinh khủng là" sắp xếp các tổ chức không gian vật thể trên mặt đất" đôi khi vượt quá sự hiểu biết, tầm kiểm soát của "nhà thiết kế".
2. Tỗ chức không gian liên quan đến sữ dụng: Các khu vực sẽ được sử dụng như thế nào? tồ chức sao là tối ưu.v.v.
3. Thiết kế, tổ chức không gian phù hợp với văn hóa_nét sống động riêng của từng khu vực.
Quy hoạch đô thị là tổ chức chính sách và phát triển:
1. Nhà quản lý chính là nhạc trưởng trong sự phát triển đô thị: Người nhạc trưởng căn cứ vào bản nhạc đã được sáng tác để điều hành cho đô thị phát triển; điều đó cần những người soạn nhạc hay hoặc nhóm những người soạn nhạc hay.
2. Quản lý theo quy hoạch đô thị là thực hiện theo cấu trúc định sẵn. điều này làm đô thị tốt hơn.
3. Tốt hơn hết là một chính sách hướng đến phát triển đô thị bền vững.

Hình minh họa yêu cầu nghiên cứu quy hoạch đô thị bền vững
Quy hoạch đô thị không bất biến:
1. Kinh tế, môi trường.v.v. thăng trầm  theo thời gian. Chiến lược cũng có sự thay đổi phù hợp tình thế; chính vì vậy, Quy hoạch đô thị cần có sự điều chỉnh linh hoạt.
2. Nhu cầu của con người thay đổi: Nhu cầu của chủ thể sử dụng thay đổi, do vậy quy hoạch đô thị cũng phải đổi thay theo cho phù hợp.
3. Tài năng dự báo đến thế nào cũng không bao giờ hoàn hảo.
Bạn có thể nghe và chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau...nhưng có khi nào bản thấy trống vắng và thèm Tiếng Việt?; cần nghe một câu ca dao, dân ca Việt. Đó chính là hồn văn hóa dân tộc. Quy hoạch đô thị  Việt Nam chỉ có thể là con người Việt Nam thiết kế xây dựng nên; những thứ còn lại chỉ là"công cụ".
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha