lập dự án đầu tư

lập dự án đầu tư

lập dự án đầu tư

 • Thuyết minh lập dự án đầu tư

  24-06-2014 // 2,471 lượt xem

  Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình

  Chi tiết →

 • Lập dự án đầu tư là gì

  24-06-2014 // 1,845 lượt xem

  Dự án là một chuỗi các hoạt động liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định, là tập hợp các thông tin chỉ rõ chủ dự án định làm gì, làm như thế nào

  Chi tiết →